Worldwide Advertising Group โฆษณาสื่ออนไลน์ทั่วโลกงานของเรานั้น มีทั้ง Part-time และ full-time เป็นงานที่ค่อยกระจายแบนเนอร์โฆษณา บริษัทที่รับทำการตลาดด้านการโปรโมทโฆษณาให้กับร้านค้าและบริษัทชั้นนำในประเทศเป็นรูปแบบ Media Online ซึ่งจะมีตั้งแต่การทำเว็บไซต์แบนเนอร์รวมถึงการโปรโมทผ่านทาง Internet ด้วยและตอนนี้เราต้องการผู้ที่สนใจบทำงาน Part-time และ full-time เข้ามาร่วมงานกับทางเรา

#รับสมัครงาน
สนใจร่วมงาน โทร 0875328802 (K. Pin)
เว็ปสมัครสมาชิก และ ข้อมูลเพืมเติม https://forms.gle/SX4e5tr57Z7P11rH6

Click Here to Start Today