เปิดตัว WAG 4.0 Worldwide Advertising Group นำคนไทยไปสู่ยุค4.0เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ช่วยโปรโมท เเบรนเนอร์โฆษณา ผ่านระบบ Internet บริษัทมีโปรแกรมติดตั้ง ให้ในสมาทร์โฟน คุณสมบัติ
– มีเวลาว่างใช้ Internet วันละ 2-3 ช.ม.ทุกวัน – ใช้ โปรแกรม Word Excel ได้
– มีความรับผิดชอบ และมีวินัย – อายุ 20 ปี ขึ้นไป
Tel ☎ : 089-646 5451 คุณเบน
ฝากประวัติของท่านไว้เพื่อเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ
https://docs.google.com/forms/d/1d-1TllqaYE5wMoJeyA96Oq4TtRuyffTgufb0Ql07uw0/

Click Here to Start Today